Góry Świętokrzyskie

góryGóry Świętokrzyskie położone są w środkowej części wyżyny Kieleckiej. Ich nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego, które przechowywane są w klasztorze pobenedyktyńskim na Łysej Górze. Są to jedne z najniższych, ale i najstarszych góry w Polsce. Wypiętrzone zostały w czasach kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy kambru i ordowiku. Odmłodzenie nastąpiło natomiast w orogenezie hercyńskiej, pod koniec karbonu i ponownie w orogenezie alpejskiej. Każdy będący w Górach Świętokrzyskich powinien zawędrować na najwyższy szczyt pasma Łysogóry- Łysicę, której wysokość wynosi 612 m n.p.m. Szczyt znajduje się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Trasa nie powinna sprawić nikomu problemów, pomimo że przebiega przez niego czerwony szlak turystyczny. Rejon Łysicy pokryty jest lasem (przeważa las jodłowy) przed samym jednak szczytem można podziwiać gołoborza- rumowiska skalne powstałe w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych. Na szycie znajduje się replika krzyża z roku 1930 oraz pozostałości wieży triangulacyjnej. Jednak najczęściej odwiedzanym miejscem Gór Świętokrzyskich jest Jaskinia Raj, która uważana jest za najładniejszą jaskinię w Polsce. Położona jest pomiędzy Kielcami i Chęcinami. Charakterystyczną cechą jaskini są nacieki wapienne a także ślady obozowiska neandertalskich łowców. We wnętrzu panuje stała temperaturaokoło 9° C i wilgotność rzędu 95%. Wejście do jaskini prowadzi przez wykopany tunel o długości 21 m. Warto pamiętać, aby wcześniej zarezerwować bilet (w okresie wakacyjnym-16 zł). Jaskinię Raj zwiedza się w grupach do 15 osób.